Associació d’Alumnes de l’Escola Municipal d’Ensenyament Secundari Ferrán Tallada de Barcelona

Dirección Gran Vista, 54
08032 Barcelona

Sector temàtic Educació i formació