CEJAC-Formació, Promoció i Inserció

Dirección Agudells 85, bxs
08032 Barcelona

Sector temàtic Juvenils

Telèfons
93 420 96 47
93 358 15 63
93 358 15 63

email cejac@cejac.org  Web www.cejac.org