Escola de Música Virgínia Blanch

Ser­vi­cios Clases de llenguatge musical i tota mena d’instruments com la guitarra i el piano. Mètodes personalitzats.

Direc­ción Carrer de Chapí, 29, 08031 Barcelona

Horario clases a convenir.

Teléfono 933 57 26 97