Carmel Comerç i Comerciants Teixonera participa del programa «Xarxa en Creixement» de l’Ajuntament de Barcelona.