Carmel Comerç i Comerciants Teixonera participa del programa “Xarxa en Creixement” de l’Ajuntament de Barcelona.