Comerciants Teixonera vol reactivar la vida comercial al barri amb un sorteig de 30€ en vals de compra durant les 8 setmanes previstes de deconfinament.

Participar és molt fàcil, ho podràs fer per Instagram o Facebook, responent a una senzilla pregunta.

Vuit persones seran les afortunades del premi de 30€ en vals de compra que podran bescanviar a les botigues associades una vegada finalitzi el deconfinament.

Perquè fins i tot, en el moment més complicat, el comerç dona la cara i agraeix la confiança dels seus veïns i veïnes! 

BASES DEL SORTEIG

Comerciants Teixonera farà una pregunta cada setmana durant 8 setmanes (del 4 de maig al 28 de juny) a través de les seves xarxes socials Facebook i Instagram, i els usuaris podran entrar en un sorteig de 30€ en vals de compra cadascuna de les 8 setmanes.

Els usuaris que participin hauran de respondre la pregunta fent un comentari al post setmanal publicat a Facebook o Instagram, indicant el nom del comerç associat i etiquetant a un amic del barri fent-li la mateixa pregunta.

 Per exemple:
El primer comerç que visitaré serà Fruiteria Poma. @AntoniLopez i tú?

El comerç que es mencioni HA DE SER SOCI DE COMERCIANTS TEIXONERA. Pots consultar-lo a la nostra web www.comerciantsteixonera.com

Els usuaris que segueixin correctament les instruccions, entraran en un sorteig setmanal de 30€ en vals de compra per bescanviar en els comerços associats a Comerciants Teixonera.

Cada dilluns, durant les 8 setmanes, es publicarà el guanyador de la setmana anterior.

El guanyador tindrà dret a un sol premi 30€ en vals de compra. No podrà participar en els sorteigs de les setmanes posteriors.

El premi es lliurarà la setmana posterior al deconfinament (del 29 de juny al 5 de juliol, segons previsions actuals a data 4 de maig de 2020). Aquest lliurament es podria veure alterat segons la situació d’excepcionalitat pel COVID-19. En tot cas, això no repercutirà en la caducitat dels vals de compra ni en la quantitat.

A cada usuari només se’l comptabilitzarà en una xarxa social. És a dir, si participes en Instagram no ho podràs fer a Facebook, i a la inversa.

El comentari per participar haurà d’estar ubicat a la setmana corresponent. És a dir, si comentes en el post de la setmana 1, participaràs en el sorteig d’aquesta setmana. A la setmana següent, si no has resultat guanyador,  hauràs de tornar a comentar en el nou post de la nova setmana per tornar a participar.

El sorteig es farà durant 8 setmanes consecutives associades simbòlicament a les setmanes de deconfinament establertes. En tot cas, els canvis que es puguin produir en el període de deconfinament no ampliarà ni reduirà el nombre de sorteigs previstos.

Queden exclosos de participació en el sorteig  personal tècnic i comerciants de l’Associació.

 

—-

BASES DEL SORTEO

Comerciants Teixonera hará una pregunta cada semana durante 8 semanas (del 4 de mayo al 28 de junio) a través de sus redes sociales Facebook e Instagram, y los usuarios que participen podrán entrar en un sorteo de 30€ en vales de compra cada una de las 8 semanas.

Los usuarios que participen tendrán que responder la pregunta haciendo un comentario en el post semanal publicado en Facebook o Instagram, indicando el nombre del comercio asociado y etiquetando a un amigo del barrio haciéndole la misma pregunta.

Por ejemplo:

El primer comercio que visitaré será Fruiteria Poma.@AntoniLopez ¿y tú?

El comercio que se mencione TIENE QUE SER SOCIO DE COMERCIANTS TEIXONERA. Puedes consultarlo en nuestra web www.comerciantsteixonera.com

Los usuarios que sigan correctamente las instrucciones, entrarán en un sorteo semanal de 30€ en vales de compra para canjear en los comercios asociados a Comerciants Teixonera.

Cada lunes, durante las 8 semanas, se publicará el ganador de la semana anterior.

El ganador tendrá derecho a un solo premio 30€ en vales de compra. No podrá participar en los sorteos de las semanas posteriores.

El premio se entregará la semana posterior al desconfinamiento (del 29 de junio al 5 de julio, según previsiones actuales a fecha 4 de mayo de 2020). Esta entrega se podría ver alterada según la situación de excepcionalidad por el COVID-19. En todo caso, esto no repercutirá en la caducidad de los vales de compra ni en la cantidad.

A cada usuario solo se le contabilizará en una red social. Es decir, si participas en Instagram no lo podrás hacer en Facebook, y a la inversa.

El comentario para participar tendrá que estar ubicado en la semana correspondiente. Es decir, si comentas en el post de la semana 1, participarás en el sorteo de esta semana. En la semana siguiente, si no has resultado ganador,  tendrás que volver a comentar en el nuevo post de la nueva semana para volver a participar.

El sorteo se hará durante 8 semanas consecutivas asociadas simbólicamente a las semanas de desconfinamiento establecidas. En todo caso, los cambios que se puedan producir en el periodo de desconfinamiento no ampliará ni reducirá el número de sorteos previstos.

Quedan excluidos de participación en el sorteo  personal técnico y comerciantes de Comerciants Teixonera.